Öresund: Flaggning Haldex, 090604

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") förvärvade i går 213.978 aktier i Haldex AB (publ). Öresund har därefter 2.305.570 aktier motsvarande 10,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.
 
Stockholm den 4 juni 2009
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar