Öresund: Flaggning SkiStar, 110803

Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har avyttrat 100.000 aktier i SkiStar AB (publ). Öresund har därefter 3.849.447 B-aktier motsvarande 9,8 procent av kapitalet och 6,9 procent rösterna i bolaget.

 

 

Stockholm den 3 augusti  2011

 

Stefan Charette
Verkställande direktör

 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 402 33 00

 

 

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar