Öresund: Flaggning Transcom, 110809

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har förvärvat 702.227 A-aktier i Transcom WorldWide S.A. Öresund har därefter 5.963.270 A-aktier i Transcom WorldWide S.A motsvarande 16,3 procent av rösterna och 8,1 procent av kapitalet i bolaget.

 

Stockholm den 9 augusti 2011

 

 

Stefan Charette
Verkställande direktör

 

 

 

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 402 33 00

 

 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar