Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har, tillsammans med dotterföretaget Ven Capital AB, förvärvat konverteringslån 2002/04 i Adcore AB (publ), under namnändring till Klövern AB (publ), med ett nominellt värde om 32 Mkr och konverteringskursen 11 kronor. Öresundkoncernen har därefter nominellt 32 Mkr i konvertibla skuldebrev, motsvarande 9,7 procent av kapitalet och 5,7 procent av rösterna i bolaget efter konvertering samt pågående nyemission.
 
Stockholm den 3 juli 2002
 
Mats Qviberg
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, verkställande direktör i Investment AB Öresund, eller Stefan Dahlbo, verkställande direktör i Ven Capital AB, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera