Öresund: Substansvärde per 041130

 • Substansvärdet[1] ökade med 28,7 procent till 162 kronor per aktie
 • Index[2] steg med 20,0 procent
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2004
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Wihlborgs
  8 268 600
  1 104
  34
  21,0
  Bilia
  4 488 437
  480
  15
  9,2
  Nobia
  4 338 100
  442
  14
  8,4
  SCA
  1 263 500
  355
  11
  6,8
  SkiStar
  2 280 400
  301
  9
  5,7
  Sapa
  1 291 500
  240
  8
  4,6
  Avanza
  5 133 847
  195
  6
  3,7
  Hagströmer & Qviberg
  935 058
  155
  5
  3,0
  Alfa Laval
  1 350 000
  142
  4
  2,7
  Industrivärden C
  914 000
  133
  4
  2,5
  Övriga värdepapper
   
  752
  23
  14,3
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
  950
  29
  18,1
  Totalt
   
  5 249
  162
  100,0
   

  Börskursen den 30 november 2004 var 176,00 kronor.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Bokslutskommuniké 2004
  24 januari 2005
  Bolagsstämma
  21 mars 2005
   
  Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
  Stockholm den 3 december 2004
   
  Mats Qviberg
  Verkställande direktör

  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar