Öresund: Substansvärde per 070731

Öresunds substansvärde
1 januari - 31 juli 2007
 
  • Substansvärdet[1] ökade med 13,9 procent till 165 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 11,8 procent
 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2007
  
Aktie
 
Antal
     Marknads-
värde, Mkr
 
     Kr/aktie
 
    Andel, %
HQ Bank
5 643 544
1 445
22
13,5
Nobia
13 526 700
1 096
17
10,3
Industrivärden C
7 029 800
986
15
9,2
Investor
5 395 000
946
15
8,9
Avanza
5 416 347
623
10
5,9
Electrolux B
3 500 000
598
9
5,6
Bilia
4 729 437
591
9
5,5
Fabege
7 235 626
523
8
4,9
SkiStar
4 177 200
484
7
4,5
Volvo
2 840 000
365
6
3,4
Övriga värdepapper[3]
 
2 277
35
21,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[4]
 
751
12
7,0
Totalt
 
10 685
165
100,0
 

Börskursen den 31 juli 2007 var 158,50 kronor.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari - september 2007    
9 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007
23 januari 2008
Årsstämma
2 april 2008
 
 
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2007. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
 
Stockholm den 14 augusti 2007
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör

 
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 137 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 747 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar