Öresund: Substansvärde per 080831

  • Substansvärdet[1] minskade med 20,8 procent till 103 kronor per aktie
  • Index[2] sjönk med 16,7 procent
 
 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2008
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
    värde, Mkr
 
     Kr/aktie
 
    Andel, %
HQ Bank
6 198 194
643
10
9,7
Avanza
6 049 597
581
9
8,7
Nobia
16 108 500
559
9
8,4
Fabege
8 435 526
390
6
5,9
Volvo
5 289 000
363
5
5,4
SkiStar
4 085 400
351
5
5,3
Electrolux B
4 057 000
336
5
5,1
Industrivärden C
3 886 300
299
5
4,5
Klövern
12 480 778
261
4
3,9
Husqvarna
4 926 100
251
4
3,8
Övriga värdepapper[3]
 
1 988
31
29,9
Övriga tillgångar och skulder, netto[4]
 
622
10
9,4
Totalt
 
6 644
103
100,0
 

Börskursen den 31 augusti 2008 var 97,50 kronor.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Delårsrapport, januari - september 2008
8 oktober 2008
Bokslutskommuniké 2008
22 januari 2009
Årsstämma
1 april 2009
 
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se  samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 2 september 2008
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör

 [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 149 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 616 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar