Öresund: Substansvärde per 090531

  • Substansvärdet[1] ökade med 41,1 procent till 95 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 23,2 procent
 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2009
 


 
Aktie
 
Antal
   Marknads-
värde, Mkr
 
    Kr/aktie
 
   Andel, %
HQ Bank
6 818 802
709
12
13,0
Avanza
6 049 597
690
12
12,6
Nobia
16 108 500
473
8
8,7
Fabege
11 887 670
399
7
7,3
SkiStar
4 085 400
396
7
7,3
Klövern
15 057 487
291
5
5,3
Bilia
5 813 146
267
5
4,9
Husqvarna
3 847 369
156
3
2,9
ABB
1 100 000
136
2
2,5
Electrolux B
1 400 000
134
2
2,5
Övriga värdepapper[3]
 
1 543
27
28,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[4]
 
258
5
4,7
Totalt
 
5 452
95
100,0

Börskursen den 31 maj 2009 var 106,25 kronor.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Delårsrapport, januari - juni 2009
8 juli 2009
Delårsrapport, januari - september 2009    
9 oktober 2009
 
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2009 redovisas den 14 augusti 2009. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 2 juni 2009
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 57.215.317 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 146 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 254 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar