Öresund: Substansvärde per 110131

  • Substansvärdet[1] minskade med 1,9 procent till 131 kronor per aktie
  • Index[2] sjönk med 1,2 procent

 

 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2011

 

 

Aktie
 

Antal
Marknads-
värde, Mkr
 

Kr/aktie
 

Andel, %
Avanza Bank 5 969 854 1 445 28 21,4
Bilia 6 392 590 793 15 11,7
Fabege 10 746 597 758 15 11,2
Haldex 4 911 349 489 9 7,2
SkiStar 3 949 447 484 9 7,2
Klövern 11 883 947 374 7 5,5
Intrum Justitia 2 388 000 244 5 3,6
eWork Scandinavia 2 736 153 89 2 1,3
Lindab International 885 080 81 2 1,2
Nobia 1 221 391 70 1 1,0
Övriga värdepapper[3]   1 667 32 24,7
Övriga tillgångar och skulder, netto[4]   258 5 3,8
Totalt   6 749 131 100,0

 

Börskursen den 31 januari 2011 var 117 kronor.

 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 

Årsredovisning för 2010 vecka 9 2011
Årsstämma 29 mars 2011, kl. 14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm
Delårsrapport, januari - mars 2011 13 april 2011
Delårsrapport, januari - juni 2011 13 juli 2011
Delårsrapport, januari - september 2011 13 oktober 2011

 

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller okslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.com

 

Stockholm den 2 februari 2011

 

Stefan Charette
Verkställande direktör

 

 

 

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 51.579.912 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund efter genomförd inlösen. (Bolagsverket registrerade indragningen av 5.635.405 aktier den 17 januari 2011.)
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 1.333 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 301 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar