Öresund: Substansvärde per 110731

  • Substansvärdet[1] minskade med 7,5 procent till 118 kronor per aktie
  • Index[2] sjönk med 5,4 procent

 SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2011 

 

 
Värdepapper
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
 

Noterade värdepapper
       
Avanza Bank 5 969 854 1 092 22 18,3
Fabege 10 766 597 653 13 11,0
Bilia 6 213 080 648 13 10,9
SkiStar 3 949 447 406 8 6,8
Concentric 5 593 061 221 4 3,7
Haldex 5 616 775 198 4 3,3
Intrum Justitia 1 071 487 104 2 1,8
Övriga noterade värdepapper   942 19 15,8
Summa noterade värdepapper   4 265 84 71,6
 

Onoterade värdepapper
       
Carnegie[3])   861 17 14,5
Klarna   177 3 3,0
Acne   131 3 2,2
Övriga onoterade värdepapper[4]   204 4 3,4
Summa onoterade värdepapper   1 372 27 23,0
 

Övriga tillgångar och skulder, netto
   

317
 

6
 

5,3
Totalt   5 955 118 100,0

Börskursen den 31 juli 2011 var 99,25 kronor.

 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 

Delårsrapport, januari - september 2011 13 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011 1 februari 2012
Årsstämma 28 mars 2012

 

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com

 

Stockholm den 16 augusti 2011

 

Stefan Charette
Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.210.682 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar