Öresund har förvärvat aktier i Ovzon

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har som så kallad ankarinvesterare, i samband med noteringen av Ovzon AB (publ) (”Ovzon”) den 18 maj 2018 på Nasdaq First North Premier, förvärvat 1.007.568 aktier i Ovzon. Därutöver förvärvade Öresund 52.432 aktier den 18 maj 2018. Öresund äger därefter 1.060.000 aktier motsvarande 12,6 procent av kapitalet och rösterna i Ovzon, förutsatt att övertilldelningsoptionen i samband med noteringen utnyttjas fullt ut (13,8 procent om övertilldelningsoptionen inte utnyttjas).

Stockholm den 21 maj 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2018 klockan 14.25 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.