Öresund har syntetiskt återköpt 1,0 procent av kapitalet i Öresund

 

I enlighet med mandat från årsstämman den 29 mars 2011 har Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) syntetiskt återköpt totalt 239.782 aktier i Öresund, vilket motsvarar 1,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det totala antalet registrerade aktier i Öresund uppgår till 23.818.513.

Stockholm den 23 mars 2012

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar