Öresund ställer ut optioner i Bilia

Öresund ställer ut optioner till ledande befattningshavare i Bilia

Ledande befattningshavare i Bilia AB (publ) ("Bilia") har förvärvat sammanlagt 150.000 köpoptioner av Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vidare har Mats Qviberg sålt 50.000 köpoptioner till ledande befattningshavare i Bilia. Optionerna är treåriga, har en lösenkurs om 120 kronor per aktie och säljs till marknadsmässigt pris.

Öresund har därefter 6.213.080 aktier, motsvarande 24,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget samt utställda köpoptioner motsvarande 156.000 aktier.

"Vi tycker att det är positivt att anställda har en exponering mot bolagets kursutveckling. Bilia har i dag en kompetent och engagerad ledning, och vi hoppas att detta optionserbjudande skall ge ytterligare stimulans och incitament till ett fortsatt gott arbete." säger Stefan Charette, verkställande direktör för Öresund, i en kommentar.

Stockholm den 23 augusti 2011

Stefan Charette
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 402 33 00


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar