Öresund utser HQ Bank till likviditetsgarant

Investment AB Öresund (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Börsen):s system för likviditetsgaranti från och med den 8 september 2008. Syftet med likviditetsgarantin är att öka likviditeten i aktien.
 
Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs på Börsen i Öresunds aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.
 
 
Stockholm den 5 september 2008
 
Stefan Dahlbo
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar