Öresunds årsredovisning 2011

 

Öresunds årsredovisning 2011 finns nu att läsa på vår webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund

Den tryckta årsredovisningen kommer att börja distribueras i slutet av vecka 13.

Stockholm den 26 mars 2012

Investment AB Öresund (publ)

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar