Öresunds årsredovisning 2012

Öresunds årsredovisning 2012 finns nu att läsa på vår webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Den tryckta årsredovisningen kommer att börja distribueras i slutet av vecka 8.

Stockholm den 20 februari 2013

Investment AB Öresund (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.