Öresunds årsredovisning 2017

Öresunds årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på vår webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Den tryckta årsredovisningen kommer att börja distribueras under vecka 10 till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad.

Stockholm den 26 februari 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information är sådan information som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018 klockan 11.40 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.