Öresunds substansvärde
Antal Mkr Andel i % av koncernens
värdepappersinnehav

Custos A 8 900 000 1 931,3 49,8
H&Q 4 743 590 564,5 14,6
Sapa 3 195 300 527,2 13,6
J & W 1 507 750 188,5 4,9
Protect Data 300 000 139,2 3,6
Sälenstjärnan 1 015 000 85,3 2,2
Netcom B 100 000 83,5 2,1
Övriga aktier 354,9 9,2
Värdepapperslån - 16,4
Övriga tillgångar minus
skulder, netto 239,5
4 097,5


*Substansvärdet är beräknat på 10 540 119 aktier.

Öresunds substansvärde, med antagande att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknas till 391 kr/aktie, vilket ger en rabatt på 20 %. Detta substansvärde är beräknat på 10 194 132 aktier.

Öresund redovisar, utöver vid de ordinarie rapporttillfällena, substansvärdet den tredje arbetsdagen i efterföljande månad. Detta görs på Öresunds hemsida www.oresund.se och www.huginonline.se

Kommande rapportdagar:
Bolagsstämma den 31 mars 2000
Delårsrapport januari-mars den 10 april 2000

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera