Öresunds substansvärdeAntal Mkr Andel i % av koncernens
värdepappersinnehav
Custos A 9 200 000 1 656,0 35,1
Industrivärden A 10 135 000 1 525,3 32,4
Gränges 3 434 000 540,9 11,5
H&Q 5 975 000 382,4 8,1
J & W 1 692 000 165,8 3,5
Netcom B 400 000 136,6 2,9
Protect Data 550 000 50,6 1,1
Övriga aktier 256,4 5,4
Värdepapperslån - 1 040,8
Övriga tillgångar
minus
skulder, netto
-631,4
3041,8


* Substansvärdet är beräknat på 10 540 119 aktier, vilket är antalet aktier i Öresund, efter inlösen.

Öresund redovisar, utöver vid de ordinarie rapporttillfällena, substansvärdet den tredje arbetsdagen i efterföljande månad. Detta görs på Öresunds hemsida www.oresund.se och www.huginonline.se

Kommande rapportdagar:
Substansvärde per 30/11 den 3 december 1999
Bokslutskommuniké den 19 januari 2000
Bolagsstämma den 31 mars 2000


Mats Qviberg
Verkställande direktör


Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera