Öresunds substansvärde


1998-01-01--1998-11-30 minskat med 2 % och uppgår till 234 kr/aktie

Generalindex, justerat för utdelning, ökade under samma period
med 14 %

Investmentbolagsrabatten den 30 november 1998 var 16 %

Hela kommunikén inkl tabell kan laddas ned på:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar