Öresunds substansvärde

* Substansvärdet, justerat för utdelning, ökade under perioden
1998-01-01--1998-05-31 med 23 % till 296 kr/aktie

* Generalindex ökade under samma period med 24 %

* Investmentbolagsrabatten den 31 maj 1998 var 19 %

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Hela kommunikén inkl tabell kan laddas ned på
http://www.huginonline.se/ORES/PM/orespm980604_se.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera