Öresunds substansvärde

* Substansvärdet, justerat för utdelning, ökade under perioden
1998-01-01--1998-04-30 med 19 % till 286 kr/aktie

* Generalindex ökade under samma period med 20 %

* Investmentbolagsrabatten den 30 april 1998 var 17 %

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ned från
http://www.huginonline.se/ORES/PM/orespm980508.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera