Öresunds substansvärde

* Substansvärdet ökade under perioden
1998-01-01--1998-02-28 med 7 % till 269 kr/aktie

* Generalindex ökade under samma period med 11 %

* Investmentbolagsrabatten den 28 februari 1998 var 11 %

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ned från
http://www.huginonline.com/se/ORES/PM/orespm980306.pdf

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera