Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2013

  • Substansvärdet[1] ökade med 5,9 procent till 123 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 5,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2013

Värdepapper Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 4 600 288 505 21 17,2
Fabege 7 000 000 484 20 16,5
SkiStar 3 049 447 253 11 8,6
TeliaSonera 2 300 000 106 4 3,6
Autoliv 250 000 104 4 3,5
Volvo[3] 975 000 92 4 3,1
ABB 585 000 80 3 2,7
Övriga noterade värdepapper 614 26 20,9
Summa noterade värdepapper 2 237 94 76,2
Onoterade värdepapper
Carnegie[4], [5] 300 13 10,2
Klarna[5] 163 7 5,6
Acne 141 6 4,8
Övriga onoterade värdepapper 24 1 0,8
Summa onoterade värdepapper 629 26 21,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[6] 71 3 2,4
Totalt 2 937 123 100,0


Börskursen den 31 januari 2013 var 111,50 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2012 Vecka 8 2013
Årsstämma 20 mars 2013 klockan 14.00, Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm
Delårsrapport, januari – mars 2013 12 april 2013
Delårsrapport, januari – juni 2013 9 juli 2013
Delårsrapport, januari – september 2013 9 oktober 2013

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2013 redovisas den 16 augusti 2013. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund

Stockholm den 5 februari 2013

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.089.606 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,6 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Varav 175.000 A-aktier (kurs 94,10 kronor) och 800.000 B-aktier (kurs 94,10 kronor).

[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[5] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.

[6] Varav likvida medel uppgick till 66 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar