Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 1,4 procent till 130 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 1,6 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 944 21 16,0
Bilia 11 395 700 866 19 14,7
Catena Media 3 758 996 473 10 8,0
Scandi Standard 7 222 497 456 10 7,7
Svolder 3 897 446 390 9 6,6
SEB 3 750 000 373 8 6,3
Nordax 5 908 226 310 7 5,3
Oriflame 785 000 276 6 4,7
Ambea 3 535 539 276 6 4,7
Bulten 2 263 535 269 6 4,6
Övriga noterade värdepapper 808 18 13,7
Summa noterade värdepapper 5 444 120 92,2
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 263 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 201 4 3,4
Totalt 5 907 130 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2018 var 142,00 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2017 26 februari 2018
Delårsrapport, januari – mars 2018 12 april 2018, klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2018, klockan 14.00 CET, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2018 10 juli 2018, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 februari 2018

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 209 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.