Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2017

  • Substansvärdet[1] ökade med 5,5 procent till 131 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 4,2 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2017

Antal Marknadsvärde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 1 047 23 17,6
Fabege 5 500 000 836 18 14,0
Oriflame 1 800 000 661 15 11,1
Svolder 2 211 740 476 10 8,0
SEB 4 250 000 440 10 7,4
Catena Media 3 030 303 323 7 5,4
Nordax 5 873 924 283 6 4,7
Scandi Standard 5 129 000 271 6 4,5
Bulten 2 263 535 260 6 4,4
Övriga noterade värdepapper 949 21 15,9
Summa noterade värdepapper 5 545 122 93,0
Onoterade värdepapper
Acne Studios 225 5 3,8
Övriga onoterade värdepapper 39 1 0,6
Summa onoterade värdepapper 263 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 156 3 2,6
Totalt 5 965 131 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2017 var 154,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – mars 2017 12 april 2017, klockan 08.00 CET
Årsstämma 21 april 2017, klockan 14.00 CET, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2017 11 juli 2017, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2017 10 oktober 2017, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2017 redovisas den 11 augusti 2017. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2017 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 175 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.