Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 2,1 procent till 123 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 3,9 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 11 520 392 1 165 26 20,9
Bilia 7 844 087 572 13 10,3
Scandi Standard 7 797 497 467 10 8,4
Catena Media 3 782 101 444 10 8,0
Svolder 3 996 268 386 8 6,9
Investor 810 000 310 7 5,6
Oriflame 715 000 297 7 5,3
Ambea 3 996 469 259 6 4,7
Bulten 2 263 535 251 6 4,5
Övriga noterade värdepapper 677 15 12,2
Summa noterade värdepapper 4 829 106 86,7
Onoterade värdepapper
Acne Studios 219 5 3,9
Övriga onoterade värdepapper 119 3 2,1
Summa onoterade värdepapper 338 7 6,1
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 403 9 7,2
Totalt 5 570 123 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2018 var 131,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2018 10 juli 2018, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 maj 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).  Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 395 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.