Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2014

  • Substansvärdet[1] ökade med 12,9 procent till 149 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 9,3 procent


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2014

Värdepapper Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 505 22 14,9
Bilia 2 224 728 413 18 12,2
SEB A 2 500 000 228 10 6,7
TeliaSonera 4 000 000 204 9 6,0
Svolder 1 783 691 166 7 4,9
ABB 1 000 000 158 7 4,7
MQ Holding 4 800 000 150 7 4,4
Securitas 1 600 000 122 5 3,6
Övriga noterade värdepapper 657 29 19,4
Summa noterade värdepapper 2 603 115 76,9
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] 301 13 8,9
Acne Studios 133 6 3,9
Övriga onoterade värdepapper 32 1 0,9
Summa onoterade värdepapper 466 20 13,7
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 319 14 9,4
Totalt 3 387 149 100,0

Börskursen den 31 augusti 2014 var 156,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2014 9 oktober 2014, klockan 08.00
Bokslutskommuniké 2014 23 januari 2015, klockan 08.00
Årsstämma 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 september 2014

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Varav likvida medel uppgick till 327 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar