Öresunds substansvärde 1 januari - 31 januari 2001Öresund redovisar, utöver vid de ordinarie rapporttillfällena, substansvärdet den tredje arbetsdagen i efterföljande månad. Detta görs på Öresunds hemsida www.oresund.se och www.huginonline.se

Kommande rapportdagar:
Årsredovisning 2000: mars 2001
Bolagsstämma 2000: 30 mars 2001
Kvartalsrapport januari - mars 2001: 9 april 2001

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Hela substansvärdet inklusive tabell finns att ladda ned från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar