Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2017

  • Substansvärdet[1] ökade med 1,8 procent till 123 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 7,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2017

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 878 19 15,7
Bilia 10 570 700 827 18 14,8
Svolder 2 047 302 415 9 7,4
SEB 3 750 000 384 8 6,9
Oriflame 1 111 403 345 8 6,2
Scandi Standard 5 445 244 310 7 5,5
Catena Media 3 330 303 306 7 5,5
Nordax 6 476 591 287 6 5,1
Ambea 3 166 667 279 6 5,0
Bulten 2 263 535 278 6 5,0
Övriga noterade värdepapper 841 19 15,0
Summa noterade värdepapper 5 149 113 92,0
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 250 6 4,5
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 196 4 3,5
Totalt 5 595 123 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2017 var 143,75 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2017 10 oktober 2017, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2017 19 januari 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2017 redovisas den 11 augusti 2017. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 11 augusti 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 11 augusti 2017 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 204 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.