Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2017

  • Substansvärdet[1] ökade med 7,0 procent till 129 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 13,0 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2017

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 901 20 15,3
Fabege 5 500 000 897 20 15,3
Oriflame 1 338 203 475 10 8,1
Svolder 2 054 619 459 10 7,8
SEB 3 774 800 396 9 6,7
Catena Media 3 030 303 298 7 5,1
Ambea 3 166 667 295 6 5,0
Bulten 2 263 535 293 6 5,0
Scandi Standard 5 129 000 281 6 4,8
Nordax 6 176 591 275 6 4,7
Övriga noterade värdepapper 896 20 15,2
Summa noterade värdepapper 5 467 120 93,0
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 263 6 4,5
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 151 3 2,6
Totalt 5 881 129 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2017 var 152,50 kronor.

KALENDER

Delårsrapport,   januari – juni 2017 11 juli 2017, klockan 08.00 CET
Delårsrapport,   januari – september 2017 10 oktober 2017, klockan 08.00   CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2017 redovisas den 11 augusti 2017. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 juni 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2017 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 160 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.