Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 3,6 procent till 124 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 3,8 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Marknads-värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 11 520 392 1 196 26 21,2
Bilia 7 844 087 556 12 9,8
Catena Media 3 813 047 528 12 9,4
Scandi Standard 7 797 497 458 10 8,1
Svolder 4 000 000 388 9 6,9
Investor 1 000 000 366 8 6,5
Ambea 4 000 000 259 6 4,6
Bulten 2 263 535 242 5 4,3
Insr Insurance Group 25 159 714 186 4 3,3
Övriga noterade värdepapper 759 17 13,4
Summa noterade värdepapper 4 939 109 87,4
Onoterade värdepapper
Acne Studios 219 5 3,9
Övriga onoterade värdepapper 120 3 2,1
Summa onoterade värdepapper 339 7 6,0
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 370 8 6,6
Totalt 5 648 124 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2018 var 132,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2018 10 juli 2018, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 juni 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 379 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.