Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2003

 • Substansvärdet[1] ökade med 25 procent till 369 kronor per aktie
 • Index[2] steg med 30 procent
 •  
   

  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2003
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Drott
  7 253 700
  918
  96
  26,0
  Wihlborgs
  7 751 200
  667
  70
  18,9
  Sapa
  1 495 300
  254
  27
  7,2
  SCA A
  824 900
  243
  25
  6,9
  Custos
  1 685 335
  235
  25
  6,6
  SkiStar
  1 148 300
  206
  21
  5,8
  Hagströmer & Qviberg
  1 730 170
  180
  19
  5,1
  Custos inlösenrätter
  2 667 251
  124
  13
  3,5
  Bilia
  1 369 750
  123
  13
  3,5
  Avanza
  5 609 847
  118
  12
  3,3
  Övriga värdepapper
   
  430
  44
  12,2
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
  36
  4
  1,0
  Totalt
   
  3 534
  369
  100,0
   

  Börskursen den 31 oktober 2003 var 352,00 kronor.
   
  Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 371 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Bokslutskommuniké 2003
  22 januari 2004
  Årsredovisning 2003
  mars 2004
  Bolagsstämma
  30 mars 2004
   
  Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
  Stockholm den 5 november 2003
   
  Mats Qviberg
  Verkställande direktör
   
   
   
  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).
   
   
  Investment AB Öresund (publ)
  Postadress: Box 7621,
  103 94 Stockholm.
  Besöksadress: Norrlandsgatan 15
  Telefon: +46-8-402 33 00.
  Fax: +46-8-402 33 03.
  Org nr: 556063-9147
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar