Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2013

  • Substansvärdet[1] ökade med 31,4 procent till 142 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 22,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2013

Värdepapper Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 4 567 912 715 31 22,1
Fabege 7 000 000 522 23 16,2
TeliaSonera 3 160 000 170 7 5,3
ABB 1 000 000 165 7 5,1
Autoliv 225 000 131 6 4,0
SEB 1 600 000 126 6 3,9
Volvo 1 500 000 125 6 3,9
Byggmax 1 952 039 95 4 2,9
Övriga noterade värdepapper 455 20 14,1
Summa noterade värdepapper 2 503 110 77,5
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] 295 13 9,1
Acne 137 6 4,2
Övriga onoterade värdepapper 93 4 2,9
Summa onoterade värdepapper 525 23 16,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 201 9 6,2
Totalt 3 230 142 100,0


Börskursen den 31 oktober 2013 var 128,25 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2013 24 januari 2014, klockan 08.00
Delårsrapport, januari – mars 2014 11 april 2014, klockan 08.00
Årsstämma 11 april 2014, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2013

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (287.533 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar