Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2017

  • Substansvärdet[1] ökade med 4,4 procent till 126 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 14,9 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2017

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 970 21 16,9
Bilia 10 895 700 820 18 14,3
Svolder 1 973 353 442 10 7,7
Scandi Standard 6 962 588 411 9 7,2
SEB 3 750 000 387 9 6,7
Oriflame 1 054 470 318 7 5,5
Nordax 5 908 226 294 6 5,1
Catena Media 3 758 996 291 6 5,1
Ambea 3 166 667 277 6 4,8
Bulten 2 263 535 269 6 4,7
Övriga noterade värdepapper 798 18 13,9
Summa noterade värdepapper 5 275 116 92,0
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 250 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 209 5 3,7
Totalt 5 735 126 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2017 var 132,50 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2017 19 januari 2018, klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2018, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 november 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 3 november 2017 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 218 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.