Öresunds substansvärde per 120229

  • Substansvärdet[1] ökade med 11,8 procent till 122 kronor per aktie
  • Index[2] steg med 12,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2012

Värdepapper Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 10 793 144 642 27 22,1
Bilia 4 301 288 570 24 19,6
SkiStar 3 049 447 264 11 9,1
Creades 1 747 048 232 10 8,0
SEB A 1 000 000 50 2 1,7
TeliaSonera 1 000 000 48 2 1,7
Volvo B 425 000 41 2 1,4
Övriga noterade värdepapper 263 11 9,0
Summa noterade värdepapper 2 110 89 72,6
Onoterade värdepapper
Carnegie[3], [4] 290 12 10,0
Klarna[4] 166 7 5,7
Acne 81 3 2,8
Övriga onoterade värdepapper 26 1 0,9
Summa onoterade värdepapper 564 24 19,4
Övriga tillgångar och skulder, netto 232 10 8,0
Totalt 2 906 122 100,0


Börskursen den 29 februari 2012 var 108,25 kronor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2011 Vecka 13 2012
Delårsrapport, januari – mars 2012 24 april 2012
Årsstämma 24 april 2012, klockan 14.00, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2012 10 juli 2012
Delårsrapport, januari – september 2012 9 oktober 2012

Från och med februari månads substansvärde kommer Öresund att redovisa aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje (i stället för den andra) arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 mars 2012

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar