Öresunds substansvärde per 30 mars 2000Antal Marknads- Andel i % av värde-
värde Mkr pappersinnehavet

Custos A 8 900 000 2 055,9 50,1
H&Q 4 749 840 665,0 16,2
Sapa 3 195 300 520,8 12,7
J & W 1 447 150 166,4 4,1
Sälenstjärnan 1 015 000 86,3 2,1
Autoliv 350 000 84,0 2,0
Protect Data 250 000 71,2 1,7
Netcom B 100 000 72,6 1,8
Övriga aktier 383,2 9,3
Övriga tillgångar
och skulder, netto 153,3
4 258,7


*Substansvärdet är beräknat på 10 540 119 aktier.

Öresunds substansvärde, med antagande att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknas till 407 kr/aktie, vilket ger en rabatt på 17 %. Detta substansvärde är beräknat på 10 194 132 aktier.


Kommande rapporttillfällen:
Kommuniké från bolagsstämman den 31 mars 2000
Delårsrapport januari-mars den 10 april 2000
Delårsrapport januari-juni den 7 juli 2000
Delårsrapport januari-juni koncernen i slutet av augusti 2000
Delårsrapport januari-september den 9 oktober 2000


Mats Qviberg
Verkställande direktör

Öresund redovisar, utöver vid de ordinarie rapporttillfällena, substansvärdet den tredje arbetsdagen i efterföljande månad. Detta görs på Öresunds hemsida www.oresund.se och www.huginonline.se

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera