Öresunds substansvärde

KOMMUNIKÉ

  • Substansvärdet justerat för utdelning ökade under perioden 1997-01-01--1997-11-30 med 32 % till 241 kr/aktie

  • Generalindex ökade under samma period med 26 %

  • Investmentbolagsrabatten den 30 november 1997 var 19 %

Substansvärdets fördelning per 1997-11-30

Antal Mkr Andel i % av koncernens
värdepappersinnehav
Custos A 11 960 000 1 985,4 53,0
H&Q 5 689 100 463,7 12,4
Industrivärden A 735 800 323,8 8,7
Gränges 1 345 000 164,8 4,4
Netcom B 790 000 115,7 3,1
Bergman&Beving 600 000 84,6 2,3
J & W 2 372 045 75,9 2,0
Munksjö 1 000 000 73,0 1,9
SAS 545 000 60,5 1,6
Avesta Sheffield 1 000 000 54,5 1,4
Övriga aktier 344,6 9,2
Värdepapperslån -592,5
Övriga tillgångar minus
skulder, netto -253,3
2 900,7

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 20 januari 1998
Bolagsstämma 1 april 1998


Mats Qviberg Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera