Öresunds substansvärde

  • Substansvärdet justerat för utdelning ökade under perioden 1997-01-01--1997-08-31 med 29 % till 236 kr/aktie

  • Generalindex ökade under samma period med 27 %

  • Investmentbolagsrabatten den 31 augusti 1997 var 13 %

Substansvärdets fördelning per 1997-08-31

Antal Mkr Andel i % av koncernens värdepappersinnehav
Custos A 11 715 000 1 956,4 51,3
Industrivärden A 1 620 000 745,2 19,5
H&Q 5 468 700 388,3 10,2
Gränges 840 000 99,1 2,6
Bergman&Beving 313 250 92,4 2,4
Munksjö 1 000 000 85,0 2,2
J & W 2 372 045 80,6 2,1
Volvo B 350 000 70,7 1,9
Netcom 640 000 70,1 1,8
Trelleborg B 500 000 60,5 1,6
Övriga aktier 168,3 4,4
Värdepapperslån -690,3
Övriga tillgångar minus -283,1
skulder, netto 2 843,2

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera