Öresunds substansvärde

Pressmeddelande från Öresund 1996-02-29

  • Substansvärdet minskade under perioden 1996-01-01--1996-02-29 med 2 % till 155 kr/aktie
  • Generalindex ökade under samma period med 7 %
  • Investmentbolagsrabatten den 29 februari 1996 var 24 %

Substansvärdets fördelning per 1996-02-29

Mkr

Andel i % av koncernens

   

värdepappersinnehav

     

Custos

1 163,6

55,6

MoDo

146,5

7,0

H&Q

123,6

5,9

Spectra Physics

110,6

5,3

Industrivärden

110,0

5,3

Investor

95,9

4,6

Volvo

80,2

3,8

Bergman&Beving

58,8

2,8

J & W

54,2

2,6

Nolato

52,8

2,5

Övriga aktier

96,3

4,6

Värdepapperslån

-301,8

 

Övriga tillgångar minus

   

skulder, netto

78,7

 
 

1869,4

 

Mats Qviberg
Verkställande direktör

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera