Positivt förhandsbesked att Rivus kan delas ut enligt Lex ASEAFörhandsbeskedet innebär att Rivus kan delas ut till aktieägarna så snart alla praktiska detaljer ät genomförda, dock senast den 20 november 2000, villkorat att bolagsstämman i Öresund fattar beslut om utdelningen. Aktieägare med mer än 40 % av aktier och röster har anmält att de stödjer styrelsens förslag.

Styrelse
Om bolagsstämman fattar beslutet enligt styrelsens förslag kommer styrelsen i Rivus att bestå av följande ledamöter

Sven Hagströmer
styrelseordförande i AB Custos och Investment AB Öresund

Hans Karlsson, civilingenjör
styrelseordförande i HiQ AB

Anne Lidgard, teknologie doktor
verkställande direktör och grundare av CellTribe AB

Mats Qviberg, civilekonom
verkställande direktör i Investment AB Öresund samt styrelseordförande i
Hagströmer & Qviberg AB

Jonas Wahlström, civilingenjör och ekonomie licentiat
verkställande direktör

Vid konstituerande styrelsemöte har styrelsen för avsikt att inom sig utse Sven Hagströmer som ordförande.

Stockholm den 24 mars 2000Mats Qviberg
verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera