Pressmeddelande 98.06.08/Hufvudstaden

Investment AB Öresund har enligt flaggningsmeddelande daterad 98-06-08 till Stockholms fondbörs och till Hufvudstaden AB meddelat att man avyttrat 2 084 841 A-aktier samt 476 513 C-aktier i Hufvudstaden, motsvarande 1,5 % av kapitalet samt 6,0 % av rösterna. Därutöver har bolaget avyttrat 8 375 109 A-aktier och 3 146 544 C-aktier, motsvarande 6,8 % av kapitalet och 39,1 % av rösterna i Hufvudstaden  som erhålles genom AB Custos inlösenprogram i Hufvudstaden AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 685 306 521 kronor vilket motsvarar 49 kronor per aktie.
 
Öresunds senast publicerade substansvärde var 98-05-31 296 kronor per aktie. Justerat för dagens försäljning skulle motsvarande substansvärde öka med 16 kronor per aktie motsvarande 5,5 %, till 312 kronor per aktie eller totalt 3 763 267 000 kronor.
 
"Öresund har genom Custos varit aktiva i Hufvudstadens strukturprocess med såväl avknoppningen av utlandsverksamheten som rekryteringen av Tomas Billing som verkställande direktör i bolaget samt därefter förvärvet av NK Cityfastigheter AB.
L E Lundbergföretagen har på senare tid visat ett allt större intresse att bli ny huvudaktieägare i bolaget. Det är vår bedömning att Hufvudstaden därmed får en kunnig och drivande ny huvudaktieägare i en industriellt riktig affär. Öresund har därtill erbjudits ett generöst pris för sina aktier" säger Investment AB Öresunds verkställande direktör Mats Qviberg i en kommentar till affären.
 
 
 
Stockholm 1998-06-08
 
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera