Stefan Dahlbo vice VD i Öresund


Stefan Dahlbo har utnämnts till vice verkställande direktör i Investment AB Öresund vid sidan av sin befattning som ordförande i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Stefan Dahlbo tillträder sin nya tjänst den 28 augusti 2000.

Mats Qviberg säger i en kommentar:

"Stefan har sedan 1995 varit verkställande direktör i Hagströmer & Qviberg AB och har under hösten bland annat framgångsrikt drivit uppdelningen av koncernen i två separata enheter. Stefan avgår som verkställande direktör i H&Q AB i samband med bolagsstämman i april. Vi är mycket glada att lyckas knyta honom till Öresund."

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera