Substansvärde

Pressmeddelande från Öresund 1996-05-08

KOMMUNIKÉ

Öresunds

  • Substansvärdet justerat för utdelning ökade under perioden1996-01-01--1996-04-30 med 3 % till 152 kr/aktie
  • Generalindex ökade under samma period med 11 %
  • Investmentbolagsrabatten den 30 april 1996 var 29 %

Substansvärdets fördelning per 1996-04-30

     
 

Mkr

 

Andel i % av koncernens

     

värdepappersinnehav

       

Custos

1 214,3

 

56,4

Industrivärden

182,6

 

8,5

H&Q

127,1

 

5,9

J & W

115,4

 

5,3

Spectra Physics

103,9

 

4,8

Volvo

72,8

 

3,4

Bergman&Beving

66,5

 

3,1

Seco Tools

57,1

 

2,6

Nolato

51,3

 

2,4

Stena Line

47,5

 

2,2

Övriga aktier

116,0

 

5,4

Värdepapperslån

-269,6

   

Övriga tillgångar minus

     

skulder, netto

-59,1

   
 

1825,8

   

Mats Qviberg
Verkställande direktör

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera