Syntetiskt återköp i Öresund

Investment AB Öresund (publ) har i enlighet med mandat från den extra bolagsstämman den 21 september 1999, syntetiskt återköpt 213 387 aktier i Öresund. Detta motsvarar 2,0 % av kapital och röster i Öresund.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera