Tillträdesdag för Öresunds nya VD

Gustav Lindner, som enligt tidigare pressmeddelande har utsetts till verkställande direktör för Investment AB Öresund (publ), kommer att tillträda tjänsten tisdagen den 14 oktober 2014.

Stockholm den 19 september 2014

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, styrelseordförande, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera