UPPFLAGGNING


Investment AB Öresund har förvärvat 350.000 aktier i den idag genomförda nyemissionen i Johnson Pump AB och har därefter 1.189.000 aktier i bolaget, motsvarande 11,3 % av såväl röster som kapital. Johnson Pump AB har idag genomfört en omstämpling av de röststarka aktierna och en nyemission av 500.000 aktier.


Stockholm 2000-03-22

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera