PRESSMEDDELANDE: Spiltans substansvärde 655 kr inför handel 13-18 februari på Alternativa aktiemarknaden

Spiltans substansvärde är 655 kr/aktie per den 8 februari. Vid senaste handelstillfället på Alternativa aktiemarknaden i januari var substansen 651 kr och kursen sattes då till 630 kr. Senare under januari har Spiltanaktien omsatts till 660 kr på Alternativa. Den fullständiga portföljen kan du se på Spiltans hemsida www.spiltan.se/spiltan under fliken Aktuell portfölj.
 
Handel på Alternativa aktiemarknaden 13 - 18 februari
Handeln inleds den 13 februari på Alternativa aktiemarknaden och pågår t o m måndag den 18 februari. Priset sätts den 14 februari, kl 16.00. Du kan följa utvecklingen av Spiltans substansvärde, kurs och handel på Alternativa aktiemarknadens hemsida  www.alternativa.se där du också registrerar dig för handel.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 49 Stockholm
Tel: 0708-797 101

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 250 miljoner kronor som framförallt investeras i minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Spiltan är också största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1750 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar:

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som framförallt investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltans portfölj är idag värd ca 5 miljarder kronor. Några av innehaven: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Aktiv Bo, CoolStuff, Emerse, Pepins, Qvalia, Boulebar och JLM. Spiltan har cirka 2 900 aktieägare och aktien handlas på Pepins/Alternativa Listan (www.alternativa.se /www.pepins.com). Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Mer information finns på www.spiltan.se

Prenumerera

Snabbfakta

Spiltans substansvärde 655 kr inför handel på Alternativa 13-18 februari.
Twittra det här