Spiltans substansvärde 619 kr inför handel den 17-22 augusti på Alternativa aktiemarknaden

Stockholm 2011-08-15

Spiltans substansvärde per Spiltanaktie är 619 kr (-37 kr) inför handeln som inleds onsdagen den 17 augusti på Alternativa aktiemarknaden - www.alternativa.se. Handeln pågår t o m måndag den 22 augusti och priset sätts torsdagen den 18nde. Följ handeln på Alternativas hemsida - www.alternativa.se. Läs hela portföljen på Spiltans hemsida - www.spiltan.se/spiltan - under Aktuell Portfölj.

Den allmäna turbulensen på aktiemarknaden har påverkat även Spiltanaktien negativt därav nedgången i substansvärde sedan den senaste handeln i juni.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, Vd Investment AB Spiltan: 0708-79 71 01
Grevgatan 39
114 49 Stockholm

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 185 miljoner kronor som framförallt investeras i stabila onoterade bolag. Spiltan köper minoritetsposter i stabila onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt - ”livet är för viktigt för att tas på allvar”. Spiltan är största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder, Boonus.se och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1250 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar:

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som framförallt investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltans portfölj är idag värd ca 5 miljarder kronor. Några av innehaven: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Aktiv Bo, CoolStuff, Emerse, Pepins, Qvalia, Boulebar och JLM. Spiltan har cirka 2 900 aktieägare och aktien handlas på Pepins/Alternativa Listan (www.alternativa.se /www.pepins.com). Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Mer information finns på www.spiltan.se

Prenumerera

Dokument & länkar