Delårsrapport januari - september 2005

Viktiga händelser under det tredje kvartalet Aktier har förvärvats i Electrolux för 909 Mkr. Affärsområdet Nya investeringar bidrog till Investors kassaflöde med cirka 4 Mdr kronor under det tredje kvartalet. Investor Growth Capital har gjort två nyinvesteringar i Kina och fyra i USA. Den 25 augusti rapporterade den mobila bredbandsoperatören 3 i Skandinavien att man hade 417.000 abonnenter i Sverige och Danmark, en viss ökning från mars månad. En jämförelsevis hög genomsnittlig månatlig intjäning per kund (ARPU) om 396 kronor rapporterades. Den 1 september tillträdde Börje Ekholm som vd och koncernchef för Investor. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 30 september 2005 till 123.927 Mkr (162 kronor per aktie), jämfört med 92.915 Mkr (121 kronor per aktie) vid årsskiftet. Koncernens resultat (enligt IFRS) för perioden uppgick till 32.722 Mkr (42,63 kronor per aktie), jämfört med 10.413 Mkr för motsvarande period 2004 (13,56 kronor per aktie). Kärninnehavens resultatpåverkan uppgick till 28.292 (11.197) Mkr under perioden. Samtliga kärninnehav hade en positiv resultatpåverkan. Störst påverkan hade AstraZeneca, Ericsson och Atlas Copco med 7.234, 5.678 och 5.646 Mkr. Nya investeringars resultatpåverkan uppgick till 4.432 (34) Mkr under perioden. Investoraktiens totalavkastning för rapportperioden var 46 (15) procent, varav 14 (1) under tredje kvartalet. Senaste tolv månaderna var totalavkastningen 59 (24) procent.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar